Tabellen en nog
veel meer weetjes!
Mist U een tabel?
Laat het ons weten!
www.tabellenboekje.nl

Handige tips en
wetenswaardigheden
voor de startende
website ontwerper?
www.webhandig.nl

Impressum

Copyright

Design4W3 (Jacques Bakker) heeft deze website ingericht als informatie voorziening aan iedere internet gebruiker in het algemeen belangstelling heeft in zijn eigen ontwikkeling op het gebied van (digitale) fotografie.

Deze website bevat elementen waarop de intellectuele eigendomsrechten bij Design4W3 rusten. Dit omvat alle mogelijke elementen van deze internetpagina's. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Design4W3 de op en via deze website aangeboden informatie, geheel of gedeeltelijk, op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.


Gebruiksbeperkingen

Het is toegestaan hyperlinks aan te brengen naar Design4W3, mits deze naar de hoofdpagina gelinkt wordt.

Design4W3 behoudt zich het recht voor zich te verzetten tegen deeplinks direct naar bepaalde onderdelen van de deze website. Evenzo is een hyperlink niet toegestaan welke de website van Design4W3 weergeeft in een frame van een andere internetpagina.


Fair use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de FotoHandig website, met de daarop gepresenteerde informatie, zou kunnen aantasten.


Links naar andere sites

Deze site bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van FotoHandig liggen. Hiervoor gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. Design4W3 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's, noch voor de op deze sites als download aangeboden software.


Aansprakelijkheid

Design4W3 kan de beschikbaarheid en juistheid van gegevens niet volledig garanderen. Design4W3 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens, behoudens indien deze schade te wijten is aan Design4W3's opzet of grove schuld.


Adres

Verantwoordelijk voor de uitgave:

Design4W3
De Braam 94
7421 CB Deventer
Nederland


Gegevens van het bedrijf

Post adres:

Design4W3
t.a.v. Jacques Bakker
De Braam 94
7421 CB Deventer
Nederland

Design4W3 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 08124369.Realisatie, idee en vormgeving

Design4W3 - Web Design
Jacques Bakker
De Braam 94
7421 CB Deventer
Nederland

 
 

Design4W3 Webdesign - Degelijk en Betrouwbaar!