Tabellen en nog
veel meer weetjes!
Mist U een tabel?
Laat het ons weten!
www.tabellenboekje.nl

Handige tips en
wetenswaardigheden
voor de startende
website ontwerper?
www.webhandig.nl

Disclaimer

De gegevens over op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie en praktische tips te verstrekken.

De gepresenteerde informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden.

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze site kan Design4W3 (Jacques Bakker) niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Tevens kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie hierop gepresenteerd.

Deze website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. De autheur is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.
 
 

Design4W3 Webdesign - Degelijk en Betrouwbaar!